Weerstand berekenen
Deze pagina bevat drie voorbeelden van elektrische netwerken bestaande uit weerstanden. De weerstanden zijn zowel in serie als parallel met elkaar verbonden. De vervangingsweerstand (equivalente weerstand) van een combinatieschakeling kan berekend worden door het totale circuit onder te verdelen in subcircuits. Deze subcircuits hebben elk hun eigen kleur op de tekeningen.

Mocht je de theorie over de vervangingsweerstand in een 
[
serieschakeling
]
of een
[
parallelschakeling
]
nog niet helemaal beheersen, dan is het wellicht handig daar eerst even naar te kijken.
Voorbeeld 1
Elektrische weerstand combinatieschakeling Berekening elektrische weerstand combinatieschakeling
Voorbeeld 2
Elektrische weerstand combinatieschakeling Berekening elektrische weerstand combinatieschakeling
Voorbeeld 3
Elektrische weerstand combinatieschakeling

Berekening elektrische weerstand combinatieschakelingNu kun je de vervangingsweerstand van elk weerstandsnetwerk uitrekenen, zowel serie- parallel als combinatieschakelingen.